میهن ساختمان

عایق قیری امولسیونی آب بند بتن کد: sa18447w07wvzea

خرید و فروش آنلاین ملک
شرکت بتن آرپوم
عایق قیری امولسیونی
عایق قیری امولسیونی ایـن محصـول یک پوشش محافظتـی تک جزئی است که به شکل خمیری یکنواخـت بـر پایه امولسیون قیـری اصلاح شـده و افزودنیهـای خـاص می باشـد. رنگ ایـن محصـول قهوه ای تیره است که پس از خشک شـدن تبديـل بـه پوشـش منعطـف سـیاه رنـگ می شـود . از مزایای این محصول حالت خمیری در آب قابلیت انحلال دارد ولی پس از خشک شدن و تشکیل فیلـم كـامـلا ضـد آب می گردد پس از خشک شدن یک لایه الاستیک و دارای، قابلیت انعطاف پذیری تشکیل می دهد بدون شرگی، چسبندگی بالا به سطوح فلزی و بتنی، سهولت اجراء، فاقد حلال های نفتی، عایق قیری امولسیونی از نفـوذ آب و امـلاح و یون هـای مخـرب موجـود در خاک جلوگیری بعمـل مـی آورد، بدیـن منظـور از ایـن مـاده جهـت ایزولـه کـردن مقاطـع بتنـی از پیش مدفـون شده نیز استفاده می شود . عایق قیری امولسیونی پس از خشک شدن دارای خاصیت الاستیک و چسبندگی بالا بـه سـطح زیرین می گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تماس بگیرید.
02633507610
09303541532
https://betonarpoom.ir/
آدرس :
Betonarpoom@gmail.com  
ایمیل :
 
وب سایت(کانال تلگرام) :
تلفن:
489
تعداد بازدید در یک ماه گذشته:

©1383-1396 کلیه حقوق برای وب سایت میهن ساختمان محفوظ است. طراحی وب سایت: شیرازسان