میهن ساختمان

ادسکو کد: sa14750iaqvz8gw

فعالیت شرکت در زمینه های درب های ورودی , سیسـتم های حـفاظـتی , خـدمات تـرافـیگ , راه بند بـرقـی , دستـگاه های اشعـه ایـکس , دوربین های مـدار بـستـه ,سیستـمهای ورود با اثر انگـشت و کارت , درب های اتـوماتـیک پارکینگ و آشـیانه هواپیما , و برخی دیگر که در آن کیفیت در انتخاب برندها و نحوه اجرا اصلی ترین مهمی اسـت که شرکـت برای رعـایـت آن از هــیچ گزینه ایی ( آمــوزش پـرسـنـل , استفاده از برنـدهای معتبر ,اجـرا با رعـایـت اسـتانـداردهای جهانی ) دریغ ننموده است .
استان تهران ایران , تهران ,اتوبان تهران - قم, ناحیه صنعتی شمس آباد - بهارستان کوچه شانزدهم  
آدرس :
info@adesco.ir  
ایمیل :
وب سایت(کانال تلگرام) :
تلفن:
1274
تعداد بازدید در یک ماه گذشته:

©1383-1396 کلیه حقوق برای وب سایت میهن ساختمان محفوظ است. طراحی وب سایت: شیرازسان