میهن ساختمان

ضدیخ بتن کد: sa10243oogw3phq

خرید و فروش آنلاین ملک
خرید و فروش آنلاین ملک
خرید و فروش آنلاین ملک
نواع ضد یخ بتن با کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا ست امکان تکمیل واکنش ودستیابی به مقاومت لازم بتن رافراهم میسازد وهمچنین ازماندن آب اضافی دربتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی ازآن جلوگیری میکند.انواع ضد یخ بتن کیمیکس دردونوع ضد یخ مایع و ضد یخ پودری برای بتن مسلح (ضد یخ بدون کلراید ) و ضد یخ ملات مورداستفاده قرارمیگیرد.سایر مواد افزودنی زودگیر کننده بتن درمواردیکه به گیرش سریع بتن نیازاست مورداستفاده قرار میگیرند، مانند بتن پاششی شاتکریت یا استفاده درساخت قطعات و بتنهای پیش ساخته و...
استان تهران شهرک غرب  
آدرس :
info@kimixco.com  
ایمیل :
وب سایت(کانال تلگرام) :
02188070141------  
تلفن:
452
تعداد بازدید در یک ماه گذشته:

©1383-1396 کلیه حقوق برای وب سایت میهن ساختمان محفوظ است.